O fundacji

Dowiedz się o nas więcej!

Człowiek nigdy nie jest tak wielki, jak wtedy, gdy klęka by pomóc dziecku.

Fundacja SI-GAJA, założona w 2022 roku przez zespół zaangażowanych działaczy społecznych, jest zobowiązana do pomocy dzieciom w potrzebie. Koncentrujemy się na wsparciu dzieci niepełnosprawnych, terminalnie chorych oraz tych znajdujących się pod pieczą zastępczą. Dodatkowo wspieramy rodzinne domy dziecka i rodzinne środowiska zastępcze.

Jako fundacja, kładziemy nacisk na rozwój zintegrowanych działań pomocowych. Powołaliśmy
Podkarpacki Klub Rodzica Zastępczego, który służy pełniejszemu zrozumieniu i wsparciu występujących potrzeb. Organizujemy różne akcje charytatywne, w tym akcje mikołajkowe i świąteczne, a także wydarzenia z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Nasza działalność obejmuje również gromadzenie darowizn rzeczowych i finansowych, organizowanie spotkań integracyjnych, grup wsparcia i korepetycji.

Jesteśmy dumni z naszego ciągłego rozwoju, który obejmuje również działalność gospodarczą w obszarze doradztwa techniczno-usługowego z branży OZE oraz prowadzenie kampanii reklamowych i projektowania grafiki w ramach social marketingu. Dochód z naszej działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację naszych celów statutowych.

Poznaj naszych członków i fundatorów:

Barbara Barnuś-Rzepka

 Fundator, prezes zarządu, specjalista do spraw social marketingu. Prywatnie rodzic biologiczny, adopcyjny i zastępczy dla 10 dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością i chorobami terminalnymi. Pasjonatka poezji i poezji śpiewanej, autorka kilkudziesięciu wierszy i szkolnego tomiku poezji “po prostu mów…”  z 2010 r.. Od dziecka jej marzeniem była pomoc najsłabszym, tym, którzy nie potrafią sami się obronić, tym, którzy są niewidzialni dla większości społeczeństwa;

Kinga i Jan Skarbek

 

Członkowie Rady Fundacji, rodzice biologiczni, adopcyjni i wieloletni rodzice zastępczy prowadzący Rodzinny Dom Dziecka. Działacze społeczni, wcześniej członkowie Podkarpackiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego “Wielkie serce”.

Agnieszka Rachwał

 

Członek Rady Fundacji, rodzic adopcyjny i zastępczy, działacz społeczny, wcześniej członek Podkarpackiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego “Wielkie Serce”.

FUNDACJA SI-GAJA

Zostań wolontariuszem